Trending computerwindowswindows 10windows servercommand promptwindows xplinuxmacmicrosoftantivirus softwaresoftwareboot

Steg För Att Ta Bort LDAP-serverkonfiguration I Problem Med Windows Server 2007 R2

Om du har en enda ldap-serverinstallation runt Windows Server 2008 r2, bör den här guiden hjälpa dig.

Få ut den bästa prestandan ur din dator. Klicka här för att optimera din dator i tre enkla steg.

LDAP skulle vara en lätt katalogåtkomstprocess för åtkomst till kataloger på alla IP-nätverk. Du konfigurerar LDAP-sammansättningen enligt följande: Klicka på Administration » Inställningar på motsvarande huvudmeny. Sidan Grundinställningar visas.

Denna recension förklarar hur du aktiverar signering av ny LDAP i Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 och Windows 10.

Få fart på din dator på några minuter

Har du en dator som inte går lika snabbt som den brukade? Det kan vara dags för en uppgradering. Restoro är den mest kraftfulla och lättanvända PC-optimeringsmjukvaran som finns tillgänglig. Det kommer snabbt att skanna hela ditt system, hitta eventuella fel eller problem och fixa dem med bara ett klick. Detta innebär snabbare uppstartstider, bättre prestanda, färre krascher � allt utan att behöva spendera timmar på Google för att försöka ta reda på hur du löser dessa problem själv! Klicka här nu för att prova detta fantastiska reparationsverktyg:

 • 1. Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Återställ PC"
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen

 • Gäller: Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows ten – alla utgåvor
  Källa KB-avsnitt: Can 935834

  Översikt

  Du kan avsevärt öka stabiliteten för din katalogserver genom att få servern att avvisa SASL Simple Authentication and Security Layer (LDAP)-spärrar som inte kräver din personliga (integritetskontroll), eller utföra enkel LDAP binder över en vanlig texttillägg (ingen SSL/TLS-kryptering). SASL-bindningar kommer att kunna inkludera protokoll som Negotiate, Kerberos, NTLM och Digest.

  Osignerad stordatortrafik är försvagad till attack. I sådana attacker avlyssnar vilken angripare som helst det viktigaste verifieringsförsöket och biljettutfärdandet. Motståndaren kommer sannolikt att återanvända sätet, vanligtvis för att imitera en legitim person. Dessutom är osignerad pendlingstrafik som rör nätverket sårbar för man-in-the-middle-problem (MIM), där en motståndare fångar upp paket mellan en klient och en bestämd dator, modifierar paketen och i detta fall vidarebefordrar dem till servern. . Om allt detta händer på en LDAP-server kan en angripare lura Server för att se till att kunden fattar beslut enbart baserat på falska förfrågningar från en LDAP-klient.

  Hur man identifierar kunder som använder signatur krävs

  Hur konfigurerar jag en LDAP-server?

  Installera de exakta RPM-paketen openldap, openldap-servrar och openldap-clients.Redigera den specifika hela /etc/openldap/slapd.Börja slapd med keep control på: /sbin/service ldap start.Lägg till poster i vanligtvis den snygga LDAP-katalogen med ldapdd.

  Med den föregående konfigurationsändringen kommer klienter som använder osignerade Kerberos SASL LDAP-bindningar (Negotiate, NTLM, å andra sidan Digest) att arbeta med lösa icke-SSL/TLS-bindningar utöver direkt till punkt LDAP-bindningar. . För att hjälpa till att definiera dessa klienter, registrerar Active Directory Domain Services (AD DS) eller Lightweight Directory Server (LDS) webbkatalogservern en sammanfattning av händelse-ID 2887 var 24:e timme så att du ofta specificerar antalet imponerande bindningar. Vi rekommenderar att du gör och inte använder dessa klienter som är konfigurerade för att prova dem. Efter en lång period förknippad med att inte upptäcka sådana händelser, enligt hjälpa dig till experter, rekommenderar vi att ställa in utrustningstiden så att sådana bindningar kanske kan avvisas.

  ldap-serverinställning i Windows Server 2008 r2

  Om du behöver ange ytterligare information för att identifiera dessa företag, kan du ordna en katalogvärdserver för att tillhandahålla mer detaljerade loggar. Detta kan vara en extraLogging loggar varje händelse-ID 2889 när en klient försöker skapa ett osignerat LDAP-hål. Loggen visar klientens IP-hus och eventuell identitet klienten ville använda för att autentisera. Du kan enkelt kontrollera denna extra loggning genom att upprätta var och en av våra 16 diagnostiska vyer 2 för LDAP-gränssnittshändelser som (bas). För mer information om skanningsinställningar som ska ersättas, se Konfigurera Active Directory- och LDS-händelsesökningsloggar.

  ldap-serverkonfiguration windows server 2008 r2

  Om katalogservern är konfigurerad att faktiskt motbevisa osignerade SASL LDAP-bindningar eller enkla LDAP-bindningar på denna icke-SSL/TLS-anslutning, loggar katalogservern för närvarande en grundläggande sammanfattningshändelse med ID 2888 ungefär var 24:e timme när så tunga materialförsök inträffar.

  Hur man konfigurerar en hel katalog så att AD DS-uppslagningar kräver LDAP-serversignering

  Hur släpper jag in LDAP i Active Directory?

  Logga in för att hjälpa dig Sugar som administratör att flyga till Admin > Hantera lösenord.Bläddra till kategorin “LDAP Support” och markera dessutom rutan “Aktivera LDAP-autentisering”.Fyll den digitala gården med information kopplad till ditt LDAP- eller Active Directory-konto.

  För mer information om möjliga sjukdomar när du ändrar säkerhetsinställningar, läs När du ändrar säkerhetsinställningar. Förutom att ändra säkerhetsinställningar kan det uppstå problem med klient-, tjänst- och därtill program. Tilldela användarrättigheter.

  Använd gruppolicy

  Hur man ställer in LDAP-kravet för serversignering

  1. Välj Start > Kör, skriv mmc.exe, för att inte ange mmc.exe, klicka sedan på OK.
  2. Välj Arkiv > Lägg till/ta bort snapin-modul, välj Redigerare för grupprinciphantering och klicka sedan på Lägg till.
  3. Välj grupprincipobjekt > Bläddra.
  4. I din nuvarande Bläddra i GPO-dialogrutan väljer du Standard Domain Controller Policy inte mer än associerade domäner, organisationsenheter och GPO, klicka sedan på OK.
  5. Välj Klar.
  6. Klicka på OK.
  7. Välj Standardpolicy för domänkontrollanter > Datorer > Konfigurationspolicyer > Windows-inställningar > Säkerhetsinställningar > Lokala policyer och välj sedan Säkerhetsalternativ.
  8. Högerklicka på “Domänkontrollanter: LDAP-datorsignering och krävs” i, välj sedan “Egenskaper”.
  9. I dialogrutan Egenskaper för domänkontrollanter: Begäran om LDAP-serverbesök, markera kryssrutan Definiera denna policyinställning alltid, välj Kräv en signatur när du överväger Definiera detta policyförslag och klicka sedan på OK.
  10. Välj Ja i dialogrutan Bekräfta ändring av inställningar.

  Hur så att du kan ställa in krav på LDAP-klientsignering med hjälp av lokal policy för PC-arbetsstation

  1. Välj Start > Kör, välj mmc.exe och sedan OK.
  2. Välj Arkiv > Lägg till/ta bort snapin-modul.
  3. I dialogrutan Lägg till för Ta bort snapin, välj Redigerare för grupprincipobjekt och sedan Lägg till.
  4. Välj Klar.
  5. Klicka på OK.
  6. Välj Lokal datorpolicy > Datorkonfiguration > Politik > Windows-inställningar > Säkerhetsinställningar > Lokala policyer och välj sedan Säkerhetsalternativ.
  7. Högerklicka på Nätverkssäkerhet: LDAP-klientsignatur krävs och sortera ut egenskaper.
  8. I dialogrutan Nätverksegenskaper, Säkerhet: Signaturkrav för LDAP-klienter, välj Signatur krävs från listan, du måste klicka på OK.
  9. Välj Ja i dialogrutan Bekräfta ändringar av inställningar.

  Hur man förbereder patientens LDAP-signeringskrav för användning av denna domän GPO

  1. Välj Start > Kör, skriv mmc.exe och sök efter OK.
  2. Välj Arkiv > Lägg till/ta bort snapin-modul.
  3. I dialogrutan Lägg till eller ta bort Snap-In Device Type, välj Group Policy Object Editor och klicka sedan på knappen Lägg till.
  4. Klicka på Bläddra och välj standardpolicyn för webbplatsen (eller det GPO som du i allmänhet vill aktivera LDAP-programvarusignering för).
  5. How do I mina LDAP-serverinställningar?

   Vid varje Ntdsutil.exe-kommandotolk skriver du LDAP Insurance Plans och trycker sedan på RETUR.Vid den här specifika LDAP-policyprompten skriver du Online Connections och trycker på Retur.Vid inloggningen omedelbart, skriv anslut till server och tryck sedan på RETUR.

   Är din dator långsam och opålitlig? Ger det dig den fruktade Blue Screen of Death? Var inte rädd, din frälsare har anlänt i form av Reimage.

   Ldap Server Configuration In Windows Server 2008 R2
   Configuracion Del Servidor Ldap En Windows Server 2008 R2
   Configuration Du Serveur Ldap Dans Le Serveur Windows 2008 R2
   Ldap Serverkonfiguration In Windows Server 2008 R2
   Nastrojka Servera Ldap V Windows Server 2008 R2
   Konfiguracja Serwera Ldap W Systemie Windows Server 2008 R2
   Configuracao Do Servidor Ldap No Servidor Windows 2008 R2
   Ldap Serverconfiguratie In Windows Server 2008 R2
   Windows Server 2008 R2의 Ldap 서버 구성