Przegląd

Po ostatnich stronach Gupty Et w al. (Niektóre skośnie symetryczne samochody. Losowe operatory stochastyczne, równania, 10 (2002) 133) generujemy skośnie symetryczne funkcje masy prawdopodobieństwa (PDF) na poziomie 2f (u) G (λ u) przez połknięcie tego, co f będzie normalne PDF . wierzono, że jedna konkretna funkcja rozkładu skumulowanego G pochodzi od jednego z dobowych, t Studenta, Cauchy’ego, logistycznego, Laplace’a, znanego również jako rozkład jednostajny. Zwykle badane są rozkłady wynikające z właściwości. W szczególności B w ruchu są funkcjami charakterystycznymi metody dla n-tego oraz momentu. Dostarczamy również zdjęcia graficzne, które dodatkowo definiują zakres ze względu na możliwe wartości dla wszystkich asymetrii, a także kurtozę.Aria-disabled=”true”

  • Href=”/science/article/pii/S0167715203002712″ Maksymalny wyświetlacz

    Prawa autorskie © Elsevier BV, 2003. Wszelkie opłaty zastrzeżone.