Trending computerwindowswindows 10windows servercommand promptwindows xplinuxmacmicrosoftantivirus softwaresoftwareboot

Jak Radzisz Sobie Z Całkowitym Przywróceniem Systemu PS3?

Uzyskaj najlepszą wydajność ze swojego komputera. Kliknij tutaj, aby zoptymalizować swój komputer w 3 prostych krokach.

Wygląda na to, że niektórzy gracze napotkali znany kod błędu podczas ogromnego pełnego przywracania procedury ps3. Ten problem może wystąpić z kilku powodów. Prawdopodobnie przejrzymy je teraz.Odczytanie tej operacji usunie wszystkie dane z naszej pamięci systemowej. Ponadto oprogramowanie komputera zostanie zresetowane do ustawień domyślnych. Zachowaj szczególną ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych informacji, ponieważ aktualizacji nie można cofnąć. Błąd utraty lub uszkodzenia pliku danych jest odpowiedzialnością użytkownika.

ps3 pełne przywracanie systemu

Wyczyść wszystkie wspomnienia i zawartość konsoli oraz przywróć oprogramowanie Human Body Software do ustawień domyślnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zaliczą to osiągnięcie.

Po zakończeniu technik, można wyświetlić początkowy ekran struktury. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wypełnić proces.

Notatki

  • Jeśli możesz wykonać tę operację, wszystkie dane w pobliżu pamięci masowej systemu zostaną usunięte. Ponadto oprogramowanie systemowe zresetuje do ustawień domyślnych. Bądź podejrzliwy, aby nie usunąć przypadkowo, ponieważ zmiany mogą nie zostać wprowadzone. Zostały również anulowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie danych.
  • Nie wyłączaj systemu PS3™ podczas tej operacji. Jeśli proces zakończy się przedwcześnie, pakiet oprogramowania systemowego może być uszkodzony, a funkcjonalność będzie wymagać naprawy i wymiany.
  • Podczas tego procesu przycisk zasilania do przodu systemu i po prostu p. S na kontrolerze sieciowym jest mniej niż aktywne.
  • Ta oferta nie może zostać wykorzystana do pomyślnego powrotu do poprzedniej aplikacji systemowej oprogramowania systemowego.
  • Możesz skrócić czas formatowania dzięki uprzejmości – wybierając [Szybkie formatowanie] w metodach tworzenia kopii zapasowych ciała. Aby sformatować pamięć zatrudnienia zawierającą ważne lub poufne pliki, zaleca się wyszukanie opcji [Pełny podczas formatowania].
  • li>

    Ponowne sformatowanie samego dysku twardego usunie wszystko oprócz każdej z naszych platform systemowych, których potrzebujesz. Do tego nie jest potrzebny żaden określony sprzęt – w zasadzie konsola, trudne ujęcie, a potem czas. Narzędzie do formatowania w Ustawienia -> Preferencje systemowe.